کانون مهدویت صبح قریب دانشگاه سمنان لطفاً نسبت به ثبت مشخصات کانون دانشجویی کانون مهدویت صبح قریب دانشگاه سمنان در استان سمنان و شهر سمنان با حوزه فعالیت محلی اقدام فرمایید. نشانی پستی سمنان-کیلومتر 3 جاده دامغان-پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان-دانشکده علوم پایه-دانشکده ریاضی-روبروی آمفی تئاتر-کانون مهدویت صبح قریب دانشگاه سمنان و شماره تلفن 0231-3354088 و نشانی اینترنتی sobhegharib.blogfa.com و پست‌الکترونیک daniyaltaheriyan@yahoo.com جهت ارتباط با مجموعه معرفی می‌گردند.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366